• Home
 • Semináře - Přírodovědecká fakulta JU

Přednáškový víkend - Zpátky do lavic

Tento víkend proběhne na PřF tradiční víkendová akce pro středoškolské učitele Zpátky do lavic, tentokrát zaměřená na terénní výzkumy.

Jako každý rok budou všechny přednášky probíhat na  PřF JU v areálu kampusu JU na Branišovské v Českých Budějovicích. Přednášky tentokrát doplníme exkurzí do fakultních chovů rypošů a o povídání o genetice invazních slunéček. Víkend zahájíme v sobotu kolem 9:00 a ukončíme v neděli zhruba ve 14:00. Přednášky budete moci shlédnout také on-line, vysílání bude umístěné veřejně na fakultním kanálu youtube v sekci „živě“. Program i informace o přihlášení na akci nalezněte zde.

Těšíme se na Vás!

Academic mobility

Academic mobility

What is so great about leaving for research or postdoctoral stay, and what would probably annoy you? What is it like to move with your family, and what should you focus on when choosing the right place for you? Join us and find out about academic mobility during and after PhD.
The seminar is organized in cooperation with the University of South Bohemia in České Budějovice.

The seminar is open to all students. We believe it will be most beneficial for PhD students in life sciences. However, even motivated undergraduate students or students from social sciences and humanities may benefit from attending. 

This seminar is co-organized in cooperation with the University of South Bohemia and with the support of the Alexander von Humboldt Foundation.

Program

14:00
Opening word

14:10 - 15:30
Short talks (Chrudinová, Moons, Miláček, Mottl)

15:30- 15:40
Break


16:20 - 18:00
Snack and refreshments, coffee, networking, and informal discussions

Click here for more info about our guests.

Academic mobility - seminar

Academic mobility

What is so great about leaving for research or postdoctoral stay, and what would probably annoy you? What is it like to move with your family, and what should you focus on when choosing the right place for you? Join us and find out about academic mobility during and after PhD.
The seminar is organized in cooperation with the University of South Bohemia in České Budějovice.

The seminar is open to all students. We believe it will be most beneficial for PhD students in life sciences. However, even motivated undergraduate students or students from social sciences and humanities may benefit from attending. 

This seminar is co-organized in cooperation with the University of South Bohemia and with the support of the Alexander von Humboldt Foundation.

Program

14:00
Opening word

14:10 - 15:30
Short talks (Chrudinová, Moons, Miláček, Mottl)

15:30- 15:40
Break


16:20 - 18:00
Snack and refreshments, coffee, networking, and informal discussions

Click here for more info about our guests.

Efektivní pedagogika pro 21. století

Ve dnech 13.-16. června 2023 proběhl na PřF JU inspirující workshop nazvaný “Effective Pedagogies for 21st-century Learning” lektorky Pui Law z Europas Teachers Academy, ve kterém si 16 vyučujících z Přírodovědecké fakulty mělo možnost zdokonalit své pedagogické dovednosti.

Cílem semináře bylo seznámit se s klíčovými rysy a přístupy pedagogiky zaměřené na žáka (student-centred learning). Náplní semináře byly koncepty jako je převrácená třída (flipped classroom), projektová výuka (project-based learning) a kolaborativní výuka (collaborative learning), které byly představené prostřednictvím přednášek, praktických ukázek a cvičení.

Ještě jednou děkujeme výborné lektorce Pui a Míše Syrové za organizaci semináře.

A nakonec dobrá zpráva pro kolegy, kteří se tentokrát nemohli zúčastnit. Tento workshop byl prvním z řady seminářů představujících moderní způsoby výuky, které fakulta pořádá, další budou po prázdninách a v zimním semestru.

effective-learning

Ivnitation for lectures by Dr. Alioune Deme

Institute of Archaeology and Laboratory of Archeobotany and Palaeoecology USB invite you to lectures by Dr. Alioune Deme from Cheikh Anta Diop University Dakar, Senegal.

 • Archaeology of the Iron Age in the Middle Senegal Valley
  27. 9. 2022, 16.00, Building CPE/LAPE, Lecture Room
 • Trends in the Archaeology of West Africa
  29. 9. 2022, 16.00, Institute of Archaeology, Room S1

Jak založit květnatý trávník

Galerie:
 • images/PRF/Marketing/travniky/dscn6836.jpg, Autor: Jiří Řehounek
 • images/PRF/Marketing/travniky/dscn6838.jpg, Autor: Jiří Řehounek
 • images/PRF/Marketing/travniky/dscn6843.jpg, Autor: Jiří Řehounek
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134149.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134210.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134441.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134456.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134633.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141015.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141025.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141221-edit.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141322.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141459.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141610-edit.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_142215.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_142748.jpg, Autor: PřF JU

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí & Přírodovědecká fakulta JU pořádaly dne 4.9.2023 odborný seminář "Jak založit květnatý trávník".

Hlavním cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s možnostmi zakládání květnatých trávníků a získávání vhodného osiva pro tyto účely. Součástí semináře byla praktická ukázka stroje na kartáčování osiva.
Seminář byl určen především zástupcům státní správy a samosprávy, nevládních organizací a firem a také dalším zájemcům o tuto problematiku.

 

Seminář je součástí projektu s názvem „Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů“. Projekt realizuje Český svaz ochránců přírody společně s partnery: Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU, Ústav botaniky a zoologie, Agrostis Trávníky, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Høgskulen på Vestlandet HVL a BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Jednoduché a dostupné pokusy z optiky - workshop nejen pro učitele fyziky

Vážení středoškolští učitelé,

zveme Vás na jednodenní workshop, na kterém si nejprve ukážeme několik zajímavých fyzikálních pokusů za pomoci laserového ukazovátka – měření difúzního koeficientu, měření tloušťky lidského vlasu, sestavení jednoduchého mikroskopu, nebo ukázky Aragova-Poissonova-Fresnelova bodu tak trochu jinak. Na konci se přesuneme ke sluneční fyzice – ukážeme si experimenty, které by mohly podnítit ke studiu fyziky i žáky se spíše uměleckým zaměřením.

Všechny pokusy budou snadno zopakovatelné v prostřední středních škol a účastníci je tak budou moci jednoduše zařadit do své výuky.

Kurz je pro pedagogy zdarma.

Přihlášky na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kurz probíhá na PřF JU, 20. října od 8:30 do cca 14:00.

Nový kurz Univerzity třetího věku zahájen

Skryté hodnoty přírodního a kulturního dědictví nejen v historických zahradách

je název nového kurzu U3V, který byl včera zahájen na Přírodovědecké fakultě. V doprovodu doc. Kučery z katedry Biologie ekosystémů, si účastníci vyslechnou několik teoretických přednášek o vývoji krajiny, zahrad, klášterních zahrad a zámeckých parků. Vydají se také na exkurze do Tereziina údolí a zámeckého parku v Hluboké nad Vltavou. Kurz bude probíhat každou středu až do poloviny listopadu.

Více info a přihlášení.

Podzimní akce pro učitele a žáky středních škol

Podzimní akce pro učitele a žáky středních škol

Vážení a milí kolegové ze středních škol,

připravili jsme si pro Vás řadu akcí a interaktivních seminářů, které proběhnou u nás nebo s námi v někde v terénu.
Kompletní nabídku včetně kontaktu na přihlášení naleznete v uvedených odkazech a plakátu.

Nenechte si ujít zážitek a vzdělávání spojené dohromady!

Akce
pro učitele

Akce
pro studenty

Kompletní přehled akcí pro střední školy a učitele středních škol, včetně doplňujícího vzdělávání naleznete na stránkách ⇒Centra pro přírodovědné vzdělávání.

Pozvánka na přednášky Dr. Alioune Deme

 

Srdečně Vás zveme na přednášky Dr. Alioune Deme z univerzity Cheikh Anta Diop v Dakaru.

 • Archeology of the Iron Age in the Middle Senegal Valley
  27. 9. 2022, od 16.00, budova CPE/LAPE, přednášková místnost
 • Trends in the Archeology of West Arfica
  29. 9. 2022, od 16.00, Archeologický ústav FF JU, místnost S1

 

Seminář 14.12. 2023 - Lukáš Synek: OSTROV SOKOTRA - cesta do pravěku

Srdečně vás zveme na audio-vizuální projekci rostlinného biologa, cestovatele a fotografa Lukáše Synka. Projekce nesoucí název OSTROV SOKOTRA - cesta do pravěku se uskuteční ve čtvrtek 14.12. 2023 v přednáškové místnosti B1. Lukáš Synek v ní představí jemenský ostrov Sokotra ležící u Afriky v Indickém oceánu, na kterém se díky jeho dlouhé izolovanosti vyvinula unikátní flóra a fauna.

Seminář o mokřadech k příležitosti životního jubilea Jana "Honyho" Květa

Úvodní snímek: Stanislav Vaněk, Vesmír

Jan "Hony" Květ, mezinárodně uznávaný vědec zabývající se funkcí a ochranou mokřadních ekosystémů, oslavil v letošním roce 90. narozeniny. K této příležitosti pořádají katedry biologie ekosystémů a experimentální biologie rostlin PřF a Katedra biologických disciplín FZT společný seminář "Úloha mokřadů v krajině".

Na programu semináře jsou dvě přednášky a promítání snímku Voda ztracená a vrácená. Více informací viz leták níže.

Hony Květ své výsledky publikoval v uznávaných mezinárodních časopisech, syntézu výsledků mokřadního výzkumu shrnul do knih, ať už jako autor nebo editor. Za celosvětový přínos k výzkumu mokřadů získal mnohá národní i mezinárodní ocenění a vyznamenání, mj. cenu vědecké společnosti Society of Wetland Scientists (2001, s Dr. Dykyjovou) a cenu Ramsarské úmluvy o mokřadech (v r. 2008). V roce 2002 byl zvolen do České učené společnosti. Vedle vědeckého výzkumu se věnoval a dosud věnuje pedagogické i společenské činnosti. Po revoluci aktivně vstoupil do politiky, kde se jako poslanec zasloužil o tvorbu zákona o ochraně přírody a krajiny, který ve své době měl opravdu progresivní podobu. Po ukončení svého poslaneckého mandátu se věnoval komunální politice. Významnou měrou se podílel na založení a rozvoji Biologické, později Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Více o Honyho rozmanitém životě a nejen vědecké kariéře se dozvíte z rozhovoru, který vyšel v časopise Živa. Přečíst jej můžete ZDE.

 hony_seminar_23

 

 

Seminars 7.3. 2024 - Michaela Sedlářová and Petr Smýkal

We cordially invite you to a seminar by Michaela Sedlářová on Time to change: sunflower downy mildew infection and by Petr Smýkal on Domestication has altered gene expression and secondary metabolites in pea seed coat. Which will be held on Thursday, March 7, 2024 from 1:30 p.m. in lecture hall B1.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - DVPP

Učitelství pro SŠ

Přírodovědecká fakulta JU je akreditována v systému DVPP v programech k rozšíření odborné kvalifikace - učitelství matematiky, fyziky, informatiky a chemie a biologie pro SŠ. 

Přihlášky přijímáme do 31.5. 2024 (pro zahájení studia v zimním semestru).


Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - matematika, fyzika, informatika, chemie a biologie pro SŠ

informace o studijních programech:

Informační leták ke stažení.

Průběh studia:

- přihlášení studenti budou kontaktováni a vyzváni k doložení pedagogické kvalifikace (vysokoškolský diplom, či jiné potvrzení o pedagogické kvalifikaci) 

- po přijetí ke studiu jsou studenti vyzváni k vyplnění zápisového listu, kde si vyberou (po případné konzultaci) předměty k zapsání do zimního semestru

- následně jsou zavedeni do studijní agendy, budou jim vytvořeny přihlašovací údaje do organizační struktury a vyzváni k úhradě poplatku za studium (předpis k platbě za další semestry bude dále generován na začátku kazždého dalšího semestru)

- v dalších semestrech si studenti vybírají předměty dle studijního plánu či konzultace s garantem oboru formou předzápisu v příslušném semestru ve studijní agendě

- v semestru, kdy chce student ukončit studium obhajobou závěrečné práce, zapíše si předmět "Konzultace závěrečné práce" a na studijní oddělení odevzdá zadávací protokol ve dvou kopiích (třetí si necháte pro sebe). S garantem si domluví termín obhajoby. Práci je nutné odevzdat (nahrát do studijní agendy) minimálně tři týdny před termínem obhajoby
(podbrobný návod k dispozici zde)

 • 1
 • 2

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0