Defenses of Bachelor and Master theses, and State exams at the Department of Parasitology_25.5. 2023

Defenses of Bachelor and Master theses, and State exams at the Department of Parasitology.

Thursday, 25.5. 2023 in the meeting room of the dean´s office, building C (C009).

  

Defenses of Bachelor theses

 

8:30

Kateřina Hniličková: Produkce rekombinantního CSL proteinu ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa)

Superviser: RNDr. Alena Lӧvy, Ph.D.

Reviewer: RNDr. Barbora Kaščáková, Ph.D.

Committee:

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

RNDr. Barbora Kaščáková, Ph.D.

 

9:00

Kateřina Vránková: Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus

Supervisor: Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

Reviewer: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Committee:

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Mgr. Aleš Horák, Ph.D.

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

 

 

Defenses of Master theses

 

9:30

Bc. Veronika Žánová: Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA

Supervisor: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Reviewers: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.; MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Committee:

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Mgr. Aleš Horák, Ph.D.

 

 

 

10:15

Bc. Vendula Branišová: Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxozoí

Supervisor: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Reviewers: Mgr. Marie Drábková, Ph.D.; RNDr. Jan Brabec, Ph.D.          

Committee:

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Mgr. Marie Drábková, Ph.D.

RNDr. Jan Brabec, Ph.D.

 

11:00

Bc. Natália Farmadin: Mikrobiómy krvsajúcich členovcov z púštnych oblastí Spojených štátov amerických

Supervisor: Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Reviewers: RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.; Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.            

Committee:

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

 

11:45

Bc. Šárka Tesařová: Gastrointestinální paraziti a střevní mikrobiom jako ukazatelé zhodnocení dopadů přikrmování veřejností na populaci sysla obecného

Supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Rviewers: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.; Doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D.         

Committee:

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D.

 

 

Master state exams

 

13:30                 Bc. Monika Bürgerová

Committee:

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

 

14:00                 Bc. Veronika Žánová

Committee:

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

 

14:30                 Bc. Vendula Branišová

Committee:

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Štefka, PhD.

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0