Obhajoba disertační práce Milana Varsadiy Effect of distinct soil horizon and vegetation on soil microbiome abundance, composition, and aktivity of Arctic permafrost

Oborová rada doktorského studijního programu Biologie ekosystémů oznamuje konání obhajoby disertační práce Milana Varsadiya Effect of distinct soil horizon and vegetation on soil microbiome abundance, composition, and aktivity  of Arctic permafrost. Obhajoba se bude konat dne 11. srpna 2022 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Přírodovědecké fakulty JU. Pokud bude obhajoba částečně online, bude toto upřesněno na stránkách katedry biologie ekosystémů https://kbe.prf.jcu.cz/ nebo informaci podá předsedkyně OR Biologie ekosystémů doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0