Obhajoby diplomových prací/MSc theses defences

Datum konání/Date: 22. 5. 2023, Místo konáni/Place: C 6

                          10:00       Řešení struktur serpinů IRS-1 a IRS-4 z Ixodes ricinus

                          11:00      Sbírka laboratorních úloh pro střední školy a gymnázia

                          12:00      Výuka chemie na SŠ nechemického zaměření z pohledu standardního a STEM přístupů  

                         13:00      Molekulárně biologická a strukturní studie bakteriálních lysostafinů a jejich mutantních forem

                         13:50      Identifikace glykosylovaných proteinů klišťat nesoucích imunogenní epitopy

                          14:40      Molecular, biochemical, and structural characterization of secreted ferritn II from Ixodes ricinus.            

                                 

Datum konání/Date: 23. 5. 2023, Místo konání/Place: C 3

                        11:40        Characterization of nuclear and cytoplasmatic interactome of tick-borne encephalitis virus capsid protein

                        13:30        Cyklické organosirné sloučeniny cibule kuchyňské (Allium cepa)

                        14:30        Příprava workshopu pro žáky středních škol na téma stanovení vápníku a hořčíku ve vodě

                        15:30        Ověření vlivu primárních imunitních buněk a jejich detekovatelných markerů během časné fáze infekce virem klíšťové encefalitidy

          

Datum konání/Date: 24. 5. 2023, Místo konání/Place: C 3

                          8:30           Charakteristika přírodních látek v povodí řeky Otavy

                           9:30           Optimalizace dávkování chlordioxidu do chladicího okruhu JE Temelín

 

Obhajoby bakalářských prací/BSc theses defences

Datum konání/Date: 22. 5. 2023, Místo konání/Place: C 3

                         10:00       Možnosti stanovení vybraných pohlavních a stresových hormonů savců pomocí APCI-LC/MS

                         11:00         Možnosti fotochemické degradace sulfonamidů a antibiotik ze skupiny diaminopyrimidinů          

                         11:50         Antikoagulanty – možnosti fotochemické degradace

                         12:40      Stanovení vybraných fenolů v cigaretových nedopalcích pomocí kapalinové chromatografie

                         13:30       Ergothionein – biologicky aktivní sekundární metabolit hub    

                         14:20     Vývoj metody pro stanovení vybraných aromatických aminů pomocí LC/MS

 

Datum konání/Date: 23. 5. 2023, Místo konání/Place: C 3

                          9:00      Studies of expression and localization of endogenous G-protein subunits using bioluminiscence imaging

                          9:50      Vliv vybraných podmínek prostředí na obsah a distribuci pigmentů v buňkách bakterie  Deinococcus radiodurans

 

Datum konání/Date: 29. 5. 2023, Místo konání/Place: C 3

                         13:00     Optimalizace exprese a purifikace fúzních konstruktů ptačho reovirálního proteinu mNS

                         13:50       Krystalizační studie ptačího reovirálního proteinu  sNS

                         14:40        Výuka biochemie na ZŠ, SŠ a všech stupních gymnázií, použití modelů při výuce chemie

 

Obhajoby bakalářských prací/BSc theses defences

Datum konání/Date: 15. 6. 2023, Místo konání/Place: C 4

08:00-08:45    Encapsulation of bacterial photosynthetic reaction centers into viral capsids.

08:45-09:30    T Regulatory Lymphocytes During MBTA Immunotherapy of Pancreatic Adenocarcinoma

09:30-10:15    Differential expression of genes in replicative (spiral) and persistent (biofilms) forms of the causative agent of human Lyme borreliosis

10:15-11:00    The effect of cutting and fertilization under controlled conditions on photosynthesis and plant growth of two wet grassland species (Carex canescens and Phalaris arundinacea) representative of the competitive and conservative plant functional types

11:00-11:45    Three-dimensional flight trajectories in three European butterfly species

12:30-13:15    Role of the serotonin receptor type 7 (5-HT7) in autoimmune disease.

13:15-14:00    Sirtuins as regulators of apoptosis induced proliferation in the eye of Drosphila melanogaster.

14:00-14:45    Three-Dimensional Visualization of Tick-Borne Encephalitis Virus Infection in Mouse Brain Tissue.

14:45-15:30    Volume Scanning Electron Microscopy and Stereology for Investigation of SARS-CoV-2 Infected Murine Lung Tissues

 

 

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0