První absolvent studijního programu Biochemie na PřF JU

V pátek 27. května 2022 proběhla na Katedře chemie PřF JU historicky první obhajoba dizertační práce v doktorském studijním programu Biochemie. Barbora Kaščáková obhájila svou práci na téma "Structural insights into the salivary serpins of Ixodes ricinus".

Jelikož se jednalo o historickou událost, dostala Bára na památku i plyšové klíště.

Gratulujeme!!!

Zleva: prof. Vácha, absolventka dr. Kaščáková, prof. Kutá Smatanová, prof. Polívka, dr. Franta, doc. Kolenko, doc. Čajan, doc. Straňák, doc. Trantírek, doc. Brynda.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0