Bakalářské studijní obory

Biofyzika

Biofyzika jako studijní obor představuje ve světě širokou škálu studijních programů, od fyzikálních, kvantově mechanických, přes biochemické, až po (molekulárně) biologické; obecně však se dá charakterizovat jako vědní obor studující biologické systémy pomocí experimentálních metod založených na fyzikálních principech.

Fyzika pro vzdělávání

Bakalářský obor Fyzika pro vzdělávání studijního programu Fyzika vznikl na Přírodovědecké fakultě jako důsledek strukturace dosavadních pětiletých učitelských programů pro výchovu učitelů fyziky pro střední školy na bakalářský a magisterský stupeň. Během studia bakalářského oboru posluchač získá odborné znalosti a seznámí se s řadou experimentálních technik z různých oblastí fyziky.

Fyzika

Bakalářský program Fyzika vznikl nově na Přírodovědecké fakultě jako jeden ze základních studijních programů, které budou profilovat směr výuky, vzdělávání a výzkumu na Přírodovědecké fakultě.

Měřicí a výpočetní technika

Bakalářský obor Měřicí a výpočetní technika je nabízen prezenční a kombinovanou formou studia. Absolventi oboru jsou schopni se orientovat v odborných technických pojmech, detailněji chápat problémy se kterými se setkávají v praxi a samostatně nalézat jejich řešení.