Řešené grantové projekty


Současné projekty:

2018-2020 "Ultrarychlá časová spektroskopie jako nástroj pro studium vztahu mezi strukturou a funkcí karotenoproteinů u sinic", standardní projekt GAČR 18-21631S
2018-2019 "Waves in expanding magnetic flux tubes embedded in the solar atmosphere", Mobility MŠMT ČR, projekt 7AMB18AT031, spolupráce JU a Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko
2017-2021 Molekulární simulace procesů na rozhraní pevná látka - kapalina, projekt LTAUSA17163, INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, spolupráce s Oak Ridge National Laboratory (USA)
2017-2019 Ultra-Sensitive Opto-Electrochemical Detection of Liquid Explosives, projekt NATO, SPS G5147
2017-2019 Vývoj a výzkum součástí elektronového mikroskopu pro čištění tubusu, vytvoření vakua a rozvody inertních plynů v tubusu", projekt OP PIK, CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004732
2017-2019 “Molekulární popis jevů v elektrické dvojvrstvě - predikce a interpretace experimentálních dat počítačovými simulacemi”, standardní projekt GAČR 17-10734S
2017-2018 “Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru”, projekt TAČR GAMA TG03010027
2016-2018 Výzkum růstu tenkých nanostrukturovaných vrstev připravovaných pomocí plazmatu, standardní projekt GAČR 16-14024S
2016-2018 “Magnetoakustické vlny v diagnostice plazmatu ve sluneční koróně: nový pohled prostřednictvím pokročilých numerických simulací”, standardní projekt GAČR 16-13277S
2016-2018 Světlosběrné a fotoprotektivní funkce karotenoidů - nové přístupy pomocí multipulsní femtosekundové spektroskopie, standardní projekt GAČR 16-10417S
2012-2018 “Centrum fotosyntetického výzkumu”, projekt na podporu excelence v základním výzkumu GBP501/12/G055


Ukončené projekty:

2016-2017 Smluvní výzkum pro firmu BOSCH
2016-2017 Plasma-assisted deposition of thin antimicrobial films bilaterální projekt Mobility MŠMT ČR - DAAD SRN, spolupráce s Institute of Physics, University of Greifswald
2016-2017 Zpracování soustavy kompaktních elementů do výukového programu fyziky, program podpory spolupráce Jihočeské podnikatelské vouchery, Jihočeský vědeckotechnický park
2015-2017 Studium stavů přenosu náboje u karotenoidů pomocí multidimenzionální Starkovy spektroskopie, MŠMT Kontakt II, LH15126, spolupráce s Department of Physics, University of Michigan, USA
2013-2016 “Počítačové modelování interakcí organické hmoty a biomolekul s minerálními povrchy”, standardní projekt GAČR 13-08651S
2011-2015 Přenos excitační energie v pigment-proteinových komplexech mikroorganismů, standardní projekt GAČR GAP205/11/1164
2011-2013 Pokročilý experimentální výzkum výbojových zdrojů plazmatu použitých pro přípravu nanostrukturovaných tenkých vrstev, standardní projekt GAČR, GAP205/11/0386
2009-2012 Studium struktury a dynamiky minerálních povrchů a biomembrán a jejich interakcí s organickými a anorganickými ligandy pomocí počítačového modelování, MŠMT - Kontakt, ME 09062, spolupráce s Departmenf of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University, Nashville
2010-2012 Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováními, standardní projekt GAČR, GAP209/10/1680
2010-2012 Fotofyzika a fotochemie samoorganizovaných nanostruktur, standardní projekt GAČR, GAP208/10/1678
2009-2012 Excitované stavy karbonylových karotenoidů a jejich role ve fotochemických reakcích, MŠMT - Kontakt, ME09037, spolupráce s Department of Chemistry, University of Connecticut
2009-2012 Excitované stavy karotenoidových agregátů, standardní projekt GAČR, GA202/09/1330
2008-2011 Počítačové modelování strukturních, dynamických a transportních vlastností tekutin v nanorozměrech”, standardní projekt GAČR 203/08/0094