Menu

Mgr. Jiří Kratochvíl


Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky a biofyziky
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 606 037 262
E-mail: kratji@seznam.cz

Odborné zaměření:

 • Fyzika tenkých vrstev, fyzika kondenzovaného stavu, biofyzika a chemická fyzika
 • Plazmové depoziční procesy: magnetronové naprašování, plazmová polymerace, tvorba nanočástic pomocí plynně agregačních nanočásticových zdrojů

Výuka:

 • Software pro vědeckotechnické výpočty

Vědecké skóre:

 • H-index: 4
 • Publikace: 10
 • Citace: 53
 • Konference: 7

Vzdělání:

2016 - Now: Karlova Univerzita

 • Probíhající doktorské studium oboru: Biofyzika, Chemická a Makromolekulární Fyzika

2012 - 2015: Karlova Univerzita         

 • Magisterský titul s vyznamenáním v oboru: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

2009-2012: Karlova Univerzita

 • Bakalářský titul v oboru Obecná fyzika

Ocenění:

2018: Ocenění SFV “Michel Cantarel” student grant (Nancy, Francie) za přednášku: Antibacterial thin films prepared by means of low temperature plasma

2015: Čestné uznání ve vědecké soutěži Best Student Paper Award

Další dovednosti na profesionální úrovni:

 • Vývoj mobilních aplikací (Android)
 • Vývoj webových aplikací (html, javascript, php)
 • Počítačová grafika (Inkscape)
 • Programování: Java, Cpp