• Celoživotní vzdělávání v informatice

    V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme dva rekvalifikační programy.

    Rozšíření odborné kvalifikace učitelství informatiky ZŠ pro SŠ.
    Rozšíření odborné kvalifikace – učitelství informatiky pro SŠ ("aprobace 3. předmětu").
  • Garantované obory UAI

    Ústav aplikované informatiky garantuje výuku informatiky v bakalářských i magisterských studijních oborech.

Aktuality


O Ústavu Aplikované Informatiky

Ústav aplikované informatiky vznikl z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009. V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci atd.