Katedra chemie

SARS-CoV-2 test

Laboratoř klinické diagnostiky spadající pod Centrum biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky ve spolupráci s Katedrou chemie a Katedrou medicínské biologie PřF JU zajišťují testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro nemocnice, studenty JU a zaměstnance JU a BC AVČR. Od 8. 6. testujeme pouze samoplátce, netestujeme pacienty s žádankou od lékaře anebo KHS (t.j. testy proplácené pojišťovnami).

Laboratory of Clinical Diagnostics (a part of the Centre for Biomedical Research and Clinical Diagnostics), in collaboration with the Department of Chemistry and Department of Medical Biology, are testing for the SARS-CoV-2 virus for hospitals, students of USB, and employees of USB and BC CAS. We are testing only self-payers from June 8th, 2022, so we are not performing tests covered by public health insurance.

Pokud pociťujete příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte neprodleně svého praktického lékaře anebo Krajskou hygienickou stanici, dodržujte zvýšenou hygienu a noste roušku. / If you show signs of the COVID19 disease, contact your general practitioner or Public Health immediately, follow strict hygiene measures and wear a face mask.

 

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

V naší laboratoři je možné RT-PCR testování pro základní a střední školy (poolování vzorků). Kapacita laboratoře je omezená, proto nemůžeme zaručit testování pro všechny zájemce. Je možný odběr vzorků slin (odběrové tampóny Resaliva/Salivette) anebo odběr kloktáním (Gargtest). Je také možné testování dětí před/v průběhu táborů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: sterbaj (at) prf.jcu.cz

Cena za odběr a test se odvíjí od zdroje financování. / The price for the test depends on the financial source.
Aktuální ceny ke dni 10. 6. 2021. / Prices valid from June 10th, 2021.

Cena testu zohledňuje zákonné normy, např. platbu DPH, režijní náklady apod.

Antigenní test pro samoplátce - 201 Kč, osvobozeno od DPH anebo 8.08 EURO. / Antigen tests for self-payers - 201 CZK, free of tax or 8.08 EURO.

PCR test pro samoplátce - 814 Kč, osvobozeno od DPH anebo 31.1 EURO.  / PCR tests for self-payers - 814 CZK, free of tax or 31.1 EURO.

Platba po obdržení faktury, což může trvat několik dnů až týdnů. / The price is paid after receiving an invoice, which can take a few days or weeks.

Testování v testovací laboratoři 58JCUCB zajišťují primárně zaměstnanci a studenti Katedry medicínské biologie a Katedry chemie PřF JU / Testing at the testing laboratory 58JCUCB is provided primarily by employees and students of the Department of Medicinal Biology and Department of Chemistry, FSci USB.

We are grateful to everyone participating in testing the patient samples for the presence of the SARS-CoV-2 virus - both employees and students.

Started at the beginning and still testing

Currently testing

Adam Bajgar Adéla Chlastáková Johana Mustacová Pavla Wagnerová
Zuzana Beránková Jindřich Chmelař Eva Myšková Marek Brož
Eva Bínová Eva Chocholová Hana Pejšová Anna Kovaříková
Zuzana Bláhová Marie Jalovecká Dagmar Riegert Bystřická Jan Neugebauer
Martina Dalíková Barbora Kaščáková Martin Selinger Aneta Špalová
Kristýna Danielová Pavlína Kočová Zuzana Světelová  MUDr. Eva Žampachová
Eva Ďurinová Hana Konvičková Ján Štěrba  
Zdeněk Franta Jan Kotál Jarmila Štěrbová  
Andrea Frejlachová Eliška Kratochvílová Lenka Štifterová – sampling  
Petra Havlíčková Helena Langhansová Hana Tykalová  
Libor Hejduk Ľubica Makušová Pavlína Věchtová  
Marie Hronková Hana Mašková Eva Výletová  

 

 

V coučasnosti neprovádíme pravidelné testování. Pokud potřebujete Ag anebo PCR test, kontaktujte nás na adresách / We are not testing regularly currently. If you need a test contact us at:

odberycov2 (at) prf.jcu.cz

sterbaj (at) prf.jcu.cz

Výsledek testu je obvykle znám  do několika hodin, maximálně do 48 hodin. / The result is known usually in a few hours, maximum in 48 hours.

Certifikáty a potvrzení je možné vyzvednout na vrátnici Budovy C, PřF JU. / You can pick up your printed certificates and confirmations at the doorkeeper in the Bldg. C, FSci USB.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0