Menu

Rámcové smlouvy


Před objednáním výpočetní techniky se doporučuje konzultace s IT oddělením.

Opatření rektora

Pokyny k objednávání sestav PC a notebooků dle upravených specifikací v roce 2016