Závěrečná práce

Pokyny pro zadávání a psaní závěrečných prací

Kvalifikační práce je studentské dílo, které musí student vypracovat pro úspěšné ukončení bakalářského a (navazujícího) magisterského studia. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen samostatně vyřešit konkrétní úkol z oblasti informatiky a uplatnit přitom znalosti získané během studia.

Téma závěrečné práce práce si primárně stanovuje student po konzultaci se vybraným vyučujícím. Zadané téma spolu s vaším vedoucím sepíšete "Zadávací protokol kvalifikační práce", který naleznete zde, podpíšete jej a necháte rovněž podepsat vašeho vedoucího a vedoucího katedry.

Doporučený postup:
1. Výběr potenciálního školitele ze seznamu zaměstnanců ÚAI (ve vyjímečných případech (po dohodě) může být školitelem také externí spolupracovník ÚAI). Potenciální školitel by měl svojí odbornou erudicí pokrývat oblast, do které chce student kvalifikační práci směřovat.
2. Kontaktování školitele a dohodnutí si setkání za účelem stanovení tématu závěrečné práce. V této fázi, by již student měl mít představu minimálně o oblasti zájmu, do které bude kvalifikační práci směřovat.
3. Konkretizace tématu, s odborným pohledem potenciálního školitele, zdali daná problematika má potenciál obhajitelné kvalifikační práce.
4. Sepsání první verze zadávacího protokolu závěrečné práce (školitelem) a poslání studentovi. Tento proces může mít několik iterací.
5. Odsouhlasení finální podoby zadávacího protokolu a doručení tajemnici ÚAI k zahájení podpisového procesu.
6. Vyzvednutí podepsaného zadávacího protokolu a jeho neprodlené doručení na studijní oddělení PřF.


Podrobnější informace naleznete na:

https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/dokumenty/opatreni-prodekanu/p5

Šablona závěrečné práce ve formátu MS WORD - stažení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0