• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Nový impuls pro výzkum protinádorových léčiv

Nový impuls pro výzkum protinádorových léčiv

Rakovinové buňky, které se nekontrolovaně množí a mohou napadnout okolní tkáně a také se šířit do jiných částí těla, organizmus často nepovažuje za „nemocné“ a špatně je rozeznává. Pokud se ale proti takovým buňkám povede nasměrovat imunitní systém pacienta, organismus s nimi pak umí lépe bojovat. Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) vyvinuli léčivo, které tohle dokáže. V rámci dosavadního výzkumu tým RNDr. Jana Ženky tímto přípravkem dosahoval úspěšného vyléčení u 80 % myších modelů nádorů. Myši se díky aplikaci této látky zcela vyléčily a zůstaly proti stejnému typu rakoviny odolné i po retransplantací nádorových buněk. Tato terapie byla dosud vyzkoušena na šesti typech zhoubných nádorů včetně jednoho z těch nejhorších, za který se považuje rakovina slinivky břišní. Nicméně, dle vyjádření RNDr. Ženky, je z důvodu léčebné strategie principiálně jedno, o jaký typ rakoviny se jedná. 

Pro eventuální budoucí použití této léčebné strategie u lidí je nutný další vývoj a výzkum včetně řady preklinických a klinických studií. Tyto kroky jsou však nesmírně náročné jak po výzkumné, tak i finanční stránce. JU se proto rozhodla pro tento projekt hledat vhodný spolupracující subjekt a investora.

„Žádná univerzita není z podstaty věci tím správným podnikatelským subjektem. Je proto běžnou praxí zakládat pro uplatnění nápadů v praxi společnosti, kterým jde tento proces lépe“ uvádí Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií JU.

Tímto subjektem se stala společnost Bioinova, a.s. Výsledkem vyjednávání pak bylo založení spin-off firmy BioCanim, a.s., která bude dále v projektu pokračovat a snažit se převést vyvinutou technologii do klinické praxe. Bioinova je česká biotechnologická společnost, která provádí vlastní aplikovaný a klinický výzkum v oblasti regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Kromě finanční investice tedy JU získala i partnera se zkušenostmi se Správnou výrobní praxí, preklinickým výzkumem a prováděním klinických studií.  

„U nás na Jihočeské univerzitě je to premiéra, na kterou jsme náležitě pyšní“, doplňuje Růžena Štemberková.

Prof. Hana Šantrůčková, děkanka Přírodovědecké fakulty JU založení spin-off společnosti z důvodu umožnění transferu a přizpůsobení technologie pro klinickou praxi podporovala od samého počátku.  

Prorektor pro vědu a výzkum, doc. Luděk Berec, doplňuje, že tento projekt má v případě kladného ověření významný aplikační potenciál a založení spin-off společnosti se jeví jako jediná možná cesta, jak výsledek vědy a výzkumu podrobit preklinickým a klinickým testům a v případě potvrzení jeho účinnosti dovést až do formy komerčního produktu.

Pokud se tento nadějný léčivý přípravek v klinických studiích osvědčí, může přispět k léčbě rakoviny i v globálním měřítku. Nádorová onemocnění jsou celosvětově jedněmi z nejčastějších příčin úmrtí, kdy např. v USA během života rakovinou onemocní přibližně každý čtvrtý člověk, a každý pátý až šestý na ni zemře. Konvenční metody léčby (chemoterapie, radioterapie nebo novější imunoterapie) prodlužují život pacientů průměrně v řádu měsíců. Věříme, že naší novou nádorovou terapií budeme schopni život nejen prodloužit o léta, ale rakovinu u pacientů úplně porážet.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0