Biodiverzita planety je v krizi. Mnohé druhy čelí riziku brzkého vymření. Někdy je to riziko zcela akutní. Doposud spíše selháváme v tom, abychom poklesu biodiverzity zabránili. Příčinou přitom není jenom nedostatek odborných poznatků o faktorech, které s poklesem biodiverzity souvisejí. Jde také o nedostatek podpory celé společnosti, a také nedostatek konkrétních akcí, které jsou pro ochranu biodiverzity nezbytné. Součástí problémů biodiverzity se tím pádem stává i celkové povědomí veřejnosti o této záležitosti. Lidé a celé společnosti mají zájem chránit především to, co považují za důležité.

Souvislostmi mezi pozorností a zájmem společnosti ve vztahu k cílům ochrany biodiverzity a prostředí se zabývá kulturomika (anglicky culturomics), která sází na kvantitativní analýzy digitálních dat, jejichž vděčným zdrojem je dnes především internet. Kulturomický výzkum využívá hodnocení výraznosti na internetu (salience), aktivitu při vyhledávání online, návštěvnost stránek na Wikipedii, obsah sociálních sítí nebo třeba online zveřejněné zprávy, fotografie či videa. Ivan Jarić z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se s kolegy zaměřil na to, kolik je věnováno pozornosti na internetu dvěma klíčovým rizikům pro biodiverzitu, změně klimatu a invazním druhům, ve vztahu k vybraným skupinám ohrožených živočichů. Sledovali dění na internetu ve Francii, Německu a Velké Británii, které se týkalo ohrožených obojživelníků, plazů, ptáků a savců.

Výsledky jejich výzkumu ukazují, že se zájem veřejnosti na internetu o jednotlivé skupiny obratlovců a v jednotlivých zemích liší. Obecně je ale zájem o téma klimatické změny větší, nežli v případě biologických invazí. Obě dvě zmíněné hrozby mají větší pozoronost v souvislosti s ohroženými druhy nežli s druhy v příznivější situaci, a také v souvislosti s původními druhy nežli s druhy z jiných oblastí. Autoři studie dospěli k závěru, že by odborníci měli věnovat více úsilí komunikaci s veřejností v otázce invazních druhů. Zároveň jsou přesvědčeni, že by v praktické ochraně přírody a biodiverzity bylo možné více využít pozornosti, kterou veřejnost věnuje změně klimatu.

Jarić, I., Bellard, C., Courchamp, F., Kalinkat, G., Meinard, Y., Roberts, D. L., Correia, R. A. 2020. Societal attention toward extinction threats: a comparison between climate change and biological invasions. Scientific Reports online 6. 7. 2020.

Kontakt: MSc. Ivan Jarić, Ph.D. (ivan.jaric at hbu.cas.cz)

Obrázek: Relativní významnost změny klimatu a biologických invazí na internetu ve Francii a Německu, v souvislosti s ohrožením různých skupin obratlovců. Kredit: Jarić et al. (2020), Scientific Reports.