Menu

Počet citací (number of citations)


Návody na určení počtu citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu), tj. kolikrát byly v daném roce (např. 2015) vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory.
Pro účely hodnocení akademických pracovníků lze použít výsledek z kteréhokoliv z těchto dvou zdrojů:

SCOPUS nemá kompletní údaje o publikacích před r. 1996, postup je jednoduchý.

Web of Knowledge má úplnější údaje, postup je zdlouhavější.

Instructions for determination of the number of citations in the given year (without 1st order autocitations), i.e. how many times in a given year (e.g. 2015) your lifelong publications (regardless of affiliation) were cited by other authors.
For the purpose of Academic Staff Performance Evaluations the result of either of the two sources below can be used:

SCOPUS has incomplete records prior to 1996, the instructions are easy,

Web of Knowledge has more complete records, the process is more complicated.