Menu

Mechatronika

Bakalářský studijní obor Mechatronika nabízí interdisciplinární vzdělání v prolínající se kombinaci elektroniky s elektrotechnikou, výpočetní techniky s informatikou a strojírenstvím.


Stránka věnovaná oboru Mechatronika