Menu

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


  •  Studenti I. MVT kombinovaná forma studia (MVT KS) a Mechatronika kombinovaná forma studia (MECH KS) zde naleznou termíny blokové výuky.

  •  Výuka v letním semestru 2016/2017 probíhá 13. 2. – 19. 5. 2017. Zkouškové období pro letní semestr končí 6. 9. 2017.

  • Zde naleznete základní přehled o rozvrhu na letní semestr 2016/2017. Soubor není kompletní, obsahuje pouze některé kurzy, zejména pro studenty kombinované formy studia. Pro detailní a úplné informace prosím vždy využívejte STAG.

 


 Výuka běží dle rozvrhu. 

 V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka

Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY TDOD, Technická dokumentace, Veselý

Bloková

sobota 11.3.2017
8:00-17:30 hod

Budova PF, Jeronýmova. Sraz v 8:00 hod před budovou.

KFY TMED, Technická mechanika, Veselý

Bloková

sobota 11.3.2017
8:00-17:30 hod

Budova PF, Jeronýmova. Sraz v 8:00 hod před budovou.

UAI 735K, Objektové program. v C++ a C# pro KS, Fesl

Normální

dle rozvrhu

UFY FPR1K, Fyzikální praktikum I pro KS, Poláková

Bloková

Ještě není stanoven

UFY FYZ2K, Fyzika II. pro KS, Straňák

Normální

dle rozvrhu

UFY UFYK, Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro KS, Ptáček

Bloková

Ještě není stanoven

UMB 565K, Matematická analýza II. pro KS, Dostálková

Normální

dle rozvrhu

Mechatronika Kombi, I ročník

Již naplánovaná bloková výuka ČVUT

Bloková

pátky...17.3., 7.4., 12.5., od 13-19 hod

 


Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka

Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY ELND2, Elektronika II., Adámek

Normální

dle rozvrhu

UAI 609 , Computer Hardware, Novák

Normální

dle rozvrhu

KFY SMNDD, Spec. měření-nedestr. a destrukt.zkoušky, Veselý

Bloková

Termín je dohodnut

UFY FPR3K, Fyzikální praktikum III pro KS, Durchan

Bloková

Ještě není stanoven

UFY FYZ4K, Fyzika IV. pro KS, Fuciman

Bloková

Ještě není stanoven


Výuka běží dle rozvrhu.

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka

Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každý čtvrtek.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

FBI 891, Bakal. diplomová praxe II.,

Individuální

 Zápočet zapisuje školitel pouze do indexu, nezapisuje se do STAGu.

KFY AUTD2, Automatizace a řízení II., Šerý

Normální

dle rozvrhu

UFY BPRK, Bezpečnostní předpisy pro KS, Sviták

Bloková

1) pátek, 3.3.2017 14:00 až 19:45

2) pátek, 7.4.2017 14:00 až 19:45

3) pátek, 5.5.2017 14:00 až 19:45

Pedagogická fakulta, Jeronýmova,
učebna J217

UFY EMAK, Ekonomika a marketing pro KS, Čejka

Bloková

Středa, 19. dubna 2017 16:00 do 19:30
Středa, 10. května 2017 16:00 do 19:30
Přírodovědecká fakulta, Branišovská, budova C, místnost C6

UFY PRXK, Praxe pro KS, Jelínek

Bloková

Každý student řeší samostatně po dohodě s vedoucím Ústavu fyziky a biofyziky.

 


Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.