Menu

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Termíny blokové výuky a případné rozvrhové změny, týkající se studijních oborů:

  • všechny ročníky...Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)

  • všechny ročníky...Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)

  • I. ročník...Mechatronika, kombinované studium (MECH KS)

 

  Výuka běží dle rozvrhu. 


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

  Jako studenti kombinované formy studia jste zproštěni povinosti zúčastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Vaše kurzy jsou plánovány odděleně. Tedy jsou pro vás závazné informace uvedené v této tabulce a ve STAGu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Straňák Normální dle rozvrhu kurzu
FBI/7 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová Bloková výuka již proběhla
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner Normální dle rozvrhu kurzu
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner Bloková výuka již proběhla
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš Bloková výuka již proběhla
FBI/3 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová Individuální Informace byly podány při zápisu:
Studenti si nastudují materiál "Úvod do studia na VŠ", který naleznou na stánkách Přírodovědecké fakulty. Z tohoto materiálu udělají výpisky v rozsahu 1-2 strany A4. Na jejich základě bude zapsán zápočet.

Výpisky odevzdejte spolu s indexem paní sekretářce Magdaleně Kučerové (II. patro, budova C). Tamtéž si vyzvednete index se zapsaným zápočtem od paní doc. Klementové.

Pozn.: termín výpisky značí "vlastní rukou", nikoliv na počítači.
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík Bloková výuka již proběhla
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák Bloková termín bude stanoven
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer Normální dle rozvrhu

 


Přehled blokové výuky

  Jako studenti kombinované formy studia jste zproštěni povinosti zúčastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Vaše kurzy jsou plánovány odděleně. Tedy jsou pro vás závazné informace uvedené v této tabulce a ve STAGu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Straňák
FBI/7 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová Bloková výuka již proběhla
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner Bloková výuka již proběhla
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš Bloková výuka již proběhla
FBI/3 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová Individuální Informace byly podány při zápisu:
Studenti si nastudují materiál "Úvod do studia na VŠ", který naleznou na stánkách Přírodovědecké fakulty. Z tohoto materiálu udělají výpisky v rozsahu 1-2 strany A4. Na jejich základě bude zapsán zápočet.


Výpisky odevzdejte spolu s indexem paní sekretářce Magdaleně Kučerové (II. patro, budova C). Tamtéž si vyzvednete index se zapsaným zápočtem od paní doc. Klementové.

Pozn.: termín výpisky značí "vlastní rukou", nikoliv na počítači.
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík Bloková výuka již proběhla
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák Bloková termín bude stanoven
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer

 


Výuka běží dle rozvrhu. 

POZOR! Výuka kurzu KFY/ELNB1 Elektronika 1, doc. Adámek, běží v blocích!

Studenti tedy nenavštěvují pravidelnou výku, která je naplánována na úterky, ale pouze níže určené bloky.

Termíny blokové výuky KFY/ELNB1 Elektronika:

  1. Čtvrtek, 21.9.2017, od 13:00 do 19:00, učebna C4, budova C, Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul.
  2. Středa 27.9.2017, od 13:00 do 19:00, učebna C4, budova C, Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul.
  3. Další bloky budou naplánovány po dohodě s vyučujícím.

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala Normální dle rozvrhu
KFY/ELND1 Elektronika I., Adámek Bloková Individuální
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček Bloková výuka probíhá, nejbližší termíny výuky:
* út 21.11., 14:30-17:30,
(zápočtový test)

* st 29.11., 14:30-19:00
(opravný test)

výuka probíhá v učebně E1, II.patro budova C
UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Polívka Bloková Pátek 24.11., 15:00-18:30

Pátek 8.12., 15:00-18:30

Výuka proběhne v posluchárně C5 Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 31
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec Bloková termín bude stanoven
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada Bloková výuka již proběhla

Volitelné a povinně volitelné kurzy

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UKFY/MPTD Mikroprocesorová technika pro KS, Šerý Bloková termín bude stanoven
 

Výuka běží dle rozvrhu.

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každou středu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý Normální dle rozvrhu
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel Individuální  
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman Bloková termín bude stanoven
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček Bloková výuka již proběhla
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Adámek Normální dle rozvrhu
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, Hubička Bloková termín bude stanoven
OJZ/960 Záv. zk. z cizího jazyka Individuální  

 


Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.