Menu

Přestup z jiné VŠ

Častým dotazem je, jak je to s případným přestupem z jiné školy na naší fakultu.


Přestup je možný v případě, že jste na jiné univerzitě úspěšně ukončili alespoň jeden semestr studia. O přestup se žádá volně psanou žádostí (nikoliv přihláškou ke studiu na VŠ).

Na přestup však není žádný právní nárok, takž rozhodnutí závisí na svobodné vůli fakulty; zpravidla je ale schváleno.

Přestup je možný jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu. Přestup je možný i ze zahraničních škol.

Na přestup není určen žádný termín, ale doporučujeme o něj žádat s předstihem před zahájením semestru (nepřestupuje se do běžícího semestru).