Menu

Mechatronika


Mechatronika

Čtyřletý bakalářský studijní obor Mechatronika nabízí interdisciplinární vzdělání v prolínající se kombinaci elektroniky s elektrotechnikou, výpočetní techniky s informatikou a strojírenstvím. Absolventi studijního oboru získají strojírensko-elektrotechnické vzdělání, které dokáží kombinovat se znalostmi z informatiky, automatizace a řízení při řešení systémových návrhů či řešení komplexních problémů z oblasti robotiky, inteligentní senzoriky, zpětnovazebních regulačních a řídících systémů atd. Studijní obor je zajišťován na Jihočeské univerzitě ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a společností Robert Bosch České Budějovice. Důvodem spolupráce je zajištění vysoké úrovně teoretické výuky i praktické přípravy v reálném provozu. Přírodovědecká fakulta JU garantuje výuku v matematických a fyzikálních disciplinách, informatice a elektrotechnice. Fakulta strojní ČVUT zajišťuje především výuku předmětů se zaměřením na strojírenství a mechatronické systémy. Odborníci ze společnosti Robert Bosch České Budějovice vyučují předměty zaměřené na výrobní proces a dále umožňují ve svých prostorách absolvování studentských praxí a řešení problémů v rámci bakalářských prací. Teoretická výuka je realizována v prostorách Přírodovědecké fakulty JU s využitím výukového i vědeckého zázemí včetně laboratoří elektroniky, elektrotechniky a automatizace. Prakticky orientované předměty, vyučované ve firmě, seznámí studenty se současnými provozy, technologiemi i aktuálně řešenými úkoly.

Co budu umět:

- orientovat se v reálných strojírensko-elektrotechnických aplikacích

- řešit komplexní problémy z oblasti automatizace, robotiky, senzoriky, informatiky, apod.

- sestavovat mechatronické systémy integrující mechanické prvky, senzoriku, pohonné jednotky a řízení

- aplikovat výpočetní metody především z mechaniky a řízení při řešení mechatronických systémů 

- využívat moderní SW prostředky pro výpočty, programování, řízení a navrhování v technických řešeních

        

Kde najdu uplatnění:

- v technických a vývojových odděleních tuzemských i zahraničních firem se strojírenským a elektrotechnickým profilem

- ve výzkumných a vývojových institucích technického zaměření

- v navazujícím magisterském studiu na  technických fakultách (obor je optimalizován pro navazující magisterský (Ing.) obor Mechatronika na FS ČVUT)