Menu

Erasmus


Všeobecné informace

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise.

Kterých zemí se program týká

Studijní pobyty mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+: Erasmus (dále jen programová země)

        - členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

        - nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko

Seznam bilaterálních dohod pro ak. rok 2017/2018

Přihláška k výběrovému řízení

Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže

ERASMUS+ pro zaměstnance

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Traineeship