Menu

Internet Explorer

Doporučené nastavení pro Internet Explorer.


 1. Zvolte Tools(Nástroje) -> Internet Options(Možnosti Internetu)
  V dialogovém okně Internet options (Možnosti Internetu), na kartě General (Obecné) v části Browsing history (Historie procházení) zvolíme Settings (Nastavení)

  IE 81

  Disk space to use (8-1024MB)(Recommended: 50-250MB)
  (Místo na disku, které bude použito(8-1024 MB)(doporučeno: 50-250MB) změníme z 50 na 8

 2. Potvrdíme OK

  IE82

  IE 83,

 3. Dialogové okno Internet options (Možnosti Internetu) zavřeme stisknutím OK

  IE 84