Menu

Microsoft Outlook 2007


Vytvoření nového účtu

 1. Spustíme aplikaci V panelu nástrojů zvolíme Nástroje, Nastavení účtu…
 2. V otevřeném dialogovém okně E-mailové účty klikneme na tlačítko Nový…


   
 3. Zvolte e-mailovou službu   
  Zvolíme Microsoft Exchange, POP3, IMAP, nebo HTTP a potvrdíme tlačítkem Další

   

 4. Automatické nastavení účtu  
  Zaškrtneme Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a potvrdíme Další

   

 5. Zvolte e-mailovou službu  
  Zaškrtneme E-mail v Internetu, pokračujeme Další

   

 6. Nastavení e-mailu sítě Internet  
  Informace o uživateli - vyplňte příslušné hodnoty    
  Informace o serveru - Server příchozí pošty: tomcat.prf.jcu.cz                                 
  - Server odchozí pošty: tomcat.prf.jcu.cz    
  Přihlašovací informace - pokud uživatelské jméno nesouhlasí, tak jej přepište                                    
  - heslo si můžete zadat a zaškrtnout volbu Zapamatovat heslo  

   

 7. Kliknutím na tlačítko Další nastavení se otevře okno Nastavení e-mailu sítě Internet  
  - přepneme se na záložku Upřesnit   
  - zaškrtneme Tento server požaduje šifrované připojení (SSL)  
  - Doručování - zde si můžeme navolit, zda se má zachovávat na serveru kopie zpráv  
  - okno zavřeme stisknutím OK

   

 8. Správné nastavení ověříme stisknutím Test nastavení účtu...   
  - v dialogovém okně se nám zobrazí hláška o průběhu testování, pokud vše proběhlo v pořádku, nezobrazí se žádný error, tlačítkem Zavřítzavřeme testovací okno

   

 9. Pokračujeme stisknutím Další Dokončit