Menu

Konfigurace poštovních klientů


Server pro odchozí a příchozí poštu je mail.prf.jcu.cz

Podporuje protokoly POP3 (110), POP3s (995), IMAP (143), IMAPs (993) a šifrování TLS.

Standardní nastavení pro odchozí poštu smtp port 25 (TLS a heslo zabezpečený přenos; bez autentizace pouze ze sítě JU).

Alternativní zabezpečené nastavení pro odchozí poštu (smtps port 1025) vyžaduje autentizaci.