Menu

Konfigurace poštovních klientů


Server pro odchozí a příchozí poštu je mail.prf.jcu.cz

Podporuje protokoly POP3, POP3s, IMAP, IMAPs a šifrování TLS.

Standardní nastavení pro odchozí poštu smtp port 25.

Alternativní zabezpečené nastavení pro odchozí poštu (smtps port 1025) vyžaduje autentizaci.