Menu

Termíny

Data, časy a učebny pro závěrečné zkoušky


Na všechny termíny je nutné se zaregistrovat ve STAGu.
Na zkoušku přijďte nejpozději 15 minut před začátkem.
   Přineste si s sebou občanský průkaz.
Na testy je možné se přijít podívat v konzultačních hodinách Mgr. Kláry Pavlínové.

Postupová zkouška z angličtiny OJZ 900

LS 2016-17:

Termín 1: Pondělí 29. května 2017 ve 14:00 v učebnách B2 (budova B), C1 a C2 (budova C).
Studenti se ve STAGu zapíší do konkrétní místnosti.
Termín 2:
Termín 3: začátek září 2017

Bakalářská zkouška z angličtiny - OJZ 910

LS 2016-17:

MOCK exam
(Co je MOCK exam?
Zkouška nanečisto se v LS koná ve čtvrtek dne 27. dubna 2017 od 17:00 v učebně C2. Do STAGu se na ni nezapisujte.

Termín 1: Pondělí 29. května 2017 v 9:00 v učebně C1
Termín 2:
Termín 3: začátek září 2017

ZS 2017-18:

Termín 1:
Termín 2:
Termín 3:

Bakalářská zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium - OJZ 960

LS 2016-17:

Termín 1:

Angličtina:
Němčina:
Ruština:

Magisterská zkouška z angličtiny - OJZ 930

LS 2016-17:

Termín 1:

TOEFL ITP: Pondělí 29. května 2017 v 9:00 v učebně C2, budova C.
Po zkoušce se studenti zapíší na konkrétní čas ústní části zkoušky a vylosují si číslo tématu, jehož znění obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Ústní část: Úterý 30. května 2017 od 9:00 v učebnách P2 (budova AV) , Pč3 a OJZ (budova A)
Téma studenti obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Esej: Úterý 30. května 2017 ve 13:30 v učebně Pč4, budova AV (UMBR)

Termín 2:

TOEFL ITP:
Ústní část:
Esej:

TOEFL ITP pro doktorandy - OJZ 940

LS 2016-17:

TOEFL ITP: Pondělí 29. května 2017 v 9:00 v učebně C2, budova C.

Doktorská zkouška z angličtiny - OJZ 950

LS 2016-17:

Terrmín 1:

Písemná část: Pondělí 5. června 2017, 10:00-12:00 v učebně OJZ v budově A, 3. patro
Přineste k ofocení knihu, kterou jste si vybrali pro ústní část.
Ústní část: Ćtvrtek 8. června 2017, 10:00-12:00 v učebně OJZ v budově A, 3. patro
   (kontrétní čas bude přidělen u písemné zkoušky)

Termín 2:

Písemná část: Pondělí 12. června 2017, 10:00-12:00 v učebně OJZ v budově A, 3. patro
Přineste k ofocení knihu, kterou jste si vybrali pro ústní část.
Ústní část: Ćtvrtek 15. června 2017, 10:00-12:00 v učebně OJZ v budově A, 3. patro
   (kontrétní čas bude přidělen u písemné zkoušky)